© Право інтелектуальної власності, 2005 - 2016. При цитуванні посилання на www.intellaw.org.ua обов’язкове.

ГОЛОВНА

БІБЛІОТЕКА

ДОГОВОРИ

ЗАКОНИ

ОХОРОНА

ЗАХИСТ

ОСВІТА

ЛІНКИ

БЛОГ

ПОСЛУГИ


Украинская Баннерная Сеть

Право інтелектуальної власності

Безклубий Ігор Анатолійович Ліцензійний договір в патентному праві України Спеціальність  / к.ю.н., Київ - 1995.

Безух Олександр Васильович Захист від недобросовісної конкуренції у сфері промислової власності  / к.ю.н., Донецьк – 2001.

Галянтич Микола Костянтинович Адмністративно - правові питання захисту промислової власності в Україні  / к.ю.н., Київ - 1999.

Гулый Константин Константинович Проблемы гражданско-правового регулирования редакционно-издательского процесса  / к.ю.н., Харьков - 1991.

Дахно Иван Иванович Экономические проблемы промышленой собственности (патентно-лицензионной работы)  / д.э.н., Киев - 1992.

Демченко Тетяна Сергіївна Проблеми гармонізації законодавства України про товарні знаки з міжнародно-правовими нормами  / к.ю.н.  - 2003.

Денисова Римма Олександрівна Право інтелектуальної власності на твір науки (авторсько-правовий аспект) / к.ю.н.  - 1999.

Дзіс Сергій Анатолійович Проблеми авторського права в сфері новітніх комп'ютерних технологій  / к.ю.н. - 2004.

Завальная Жанна Вікторівна Видавничий договір як вид авторського договору / к.ю.н. - 2002.

Карпенко О. Д. Державне управління в сфері промислової власності: організаційно-правові питання / к.ю.н., Київ - 1997

Кашинцева Оксана Юріївна Правова охорона знаків для товарів і послуг в Україні / к.ю.н., Київ - 2000.

Кашца Юрій Михайлович Питання організаційно-правового забезпечення передачі технологій в Україні  / к.ю.н., Київ - 1995.

Кириченко Тетяна Сергіївна Захист патентного права на основі формули винаходу / к.ю.н. - 2005.

Клейменова Світлана Миколаївна Авторські правовідносини як форма реалізації правомочностей суб'єктів авторського права / к.ю.н. - 2004.


<< 1 2 >>

Дисертації, які були захищені в Україні